Keuring en Inspectie van valbeveiliging door de experts van Vlindar

Safanto Safety Management System

Risicomanagement stelt organisaties in staat om de gevolgen van beslissingen, over de volle breedte van het veiligheidsbeleid, inzichtelijk te beheren.

Safanto Safety Management System

Omdat het beheren van veiligheid een essentieel onderdeel is van de kwaliteitsborging van de genomen veiligheidsbeslissingen, gebruikt Vlindar Safanto, het safety management systeem. Met Safanto hebben bedrijven inzicht in de status van het veiligheidsbeleid en kunnen ze het beleid sturen.

Losse excelbestanden en papieren rapportages zijn verleden tijd, want in Safanto zijn alle risico’s inzichtelijk en actueel bijgehouden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft en sturing op de koers eenvoudig is. De gegevens geven inzicht in het vastgoed en kunnen gebruikt worden om aan te tonen dat er verantwoord veilig gewerkt wordt. Maar minstens zo belangrijk is dat de gegevens gebruikt kunnen worden als basis voor verdere verbeteringen.

Safanto is een web-based veiligheidsmanagementsysteem dat het hele veiligheidsbeleid binnen de organisatie ondersteunt. Het is ook mogelijk om koppelingen te maken met andere systemen, zoals content management systemen, document management systemen, etc.

RI&E app

Naast safety management systeem Safanto maken wij gebruik van de Safanto RI&E app, waarmee gegevens op locatie door middel van een tablet worden ingevoerd en direct zichtbaar zijn in Safanto.

Safanto.com

Belangrijkste voordelen:

  • Meest actuele informatie over de veiligheidssituatie per complex – in een sorteerbare lijst of op plattegrond
  • In een oogopslag ontbrekende onderdelen zichtbaar, zoals RI&E of Plan van Aanpak of een veilige toegang of werkplek
  • Gebruikersvriendelijk filteren op werkzaamheden of soort elementen
  • Minder kosten door het voorkomen of tijdig signaleren van risicogevaarlijk werk
  • Gebouwen sorteren op veiligheidsniveau