Voor wie

Commitment en consistentie van het topmanagement voor veiligheid is van groot belang bij de implementatie van maatregelen voor veilig werken op hoogte. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau moet de bereidheid bestaan zich in te zetten voor het groeien naar een volwassen veiligheidscultuur.

De sence of urgency is volledig doordrongen bij het topmanagement en uitleg over de noodzaak van het voeren van een integrale veiligheidsaanpak is niet of nauwelijks nodig. Dit uit zich in een kaderscheppend, visionair beleid, waarin u zich committeert aan hoge standaarden op het gebied van strategisch veiligheidsbeleid, arbeidsveiligheid, de persoonlijke veiligheid en werkomgeving voor medewerkers, kwaliteit en duurzaamheid.

Waarom veilig werken borgen met Vlindar?

  • De complexiteit van de wet- en regelgeving neemt toe en er is een verschuiving naar Europese regelgeving.
  • Groter bewustzijn voor aansprakelijkheidskwesties, zoals eigenaar- en werkgeversaansprakelijkheid.
  • Veiligheid is een speerpunt vanuit de overheid.
  • Aandacht voor de menskant van veiligheid, de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag.
  • Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en ondersteuning voor de KPI’s.
  • Terug naar de kernactiviteit van uw bedrijf. Specialismen, zoals veiligheidsadvies, wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus als Vlindar.

Vlindar ondersteunt en adviseert over het strategisch beleid en hoe u dit op tactisch niveau kan operationaliseren. Ook op uitvoeringsniveau in de dagelijkse praktijk worden de veiligheidsprocessen gemanaged en geoptimaliseerd.
Het resultaat: veilig werken op en aan uw vastgoed is een vanzelfsprekend onderdeel van uw bedrijfsvoering en wordt proactief beheerd, uitgevoerd én er is continue reflectie op de praktijk door monitoring en analyse.

Succesfactoren:

  • Commitment en ondersteuning vanuit topmanagement
  • Relatie tussen KPI’s en risicomanagement performance
  • Concrete en heldere rapportages die direct toepasbaar zijn in de praktijk
  • Effectieve investering in de organisatie