Safety-maturity-scan-Vlindar

Safety Maturity Scan

U wilt inzicht in verbeterkansen en eventuele knelpunten ten aanzien van het veiligheidsbeleid? Het Safety Maturity Model is ontwikkeld om de stand van zaken op het gebied van veilig werken te bepalen en biedt aanknopingspunten voor verdere professionalisering. De safety consultants van Vlindar helpen u bij elke stap. Zo heeft u veiligheid op en aan uw gebouwen geregeld bij één specialist.

Vraag de Safety Maturity Scan aan en ontvang een demonstratie!

Vul het formulier in en een veiligheidsconsultant van Vlindar neemt contact met u op. Er wordt een afspraak gemaakt van twee uur, waarin samen de Safety Maturity Scan wordt doorlopen. U krijgt tijdens deze eerste kennismaking al inzicht in uw veiligheidsniveau en in de te nemen maatregelen. Deze twee uur zijn gratis, daarna wordt een afspraak met u gemaakt over het gewenste vervolgtraject en de kosten daarvan.

De Safety Maturiy Scan wordt gedaan in Safanto, het safety management systeem. Een unieke kans dus om dit systeem ook live te testen.

Voornaam*

Achternaam*

Bedrijf*

Telefoonnummer*

Uw e-mail*

Uw functie*

Welk veiligheidsniveau denkt u op dit moment te behalen?*

Binnen welke tijdsperiode wilt u veilig werken geborgd hebben op het optimale niveau?*

Wie bepaalt het budget voor het implementeren van het veiligheidsbeleid of veiligheidsvoorzieningen?*

Wat is de omvang van uw vastgoed?*
 gebouwen wooneenheden

Welke rol speelt technologie ter ondersteuning van uw risicomanagementproces?*

Doet u onderzoek naar risicobeheer om een (software)oplossing aan te schaffen?*

Aanvullende informatie of vragen kunt u hier kwijt: