De specialist in
veilig werken op en aan gebouwen

Veilig en compliant met Vlindar

Veilig werk op hoogte lijkt vaak goed geregeld. Er zijn immers valveiligheidsvoorzieningen aangebracht… Toch leert de ervaring dat overzicht ontbreekt over wát er precies is aangebracht op welk gebouw en hoe ermee om wordt gegaan. Hierdoor kan een organisatie alsnog verantwoordelijk worden gesteld na een ongeval.

Met een integrale aanpak en borging van veilig werken op hoogte zetten wij de norm. Vlindar geeft onafhankelijk advies voor veilig werk op hoogte.

Vlindar biedt echte veiligheid door het toepassen van een integrale benadering, verdeeld over drie pijlers:

persoon

Niemand wil werken op een plaats waar het onveilig is.

Het veilig inrichten van de werkplek op hoogte is een basisvoorwaarde voor veilig werken. Zorg daarnaast voor goede voorlichting, training en bewustzijn, zodat medewerkers daadwerkelijk veilig hun werk kunnen doen.

Proces

Veilig werken is onderdeel van elke bedrijfsvoering.

Vlindar helpt bij het (verder) integreren van veiligheid in uw processen. Met het managementsysteem Safanto kunnen de veiligheidsprocessen gemanaged en geoptimaliseerd worden.

Object

Proactief beheer van vastgoed voorkomt ongevallen.

Met een unieke RI&E-methodiek maakt Vlindar risico’s inzichtelijk. Hiermee kunnen maatregelen genomen worden om deze risico’s te beheersen, afgestemd op uw situatie en op de eisen van de arbeidshygiënische strategie.

Landelijk onderzoek onder gemeenten

Hoe gaan gemeenten om met het vastgoedthema Veilig werken op hoogte?

Werkt u voor een gemeente en bent u bezig met Veilig werken op hoogte? Vul dan de 5 korte vragen in en doe mee met het landelijk onderzoek! Na het invullen van de vragen wordt een afspraak gemaakt voor een interview. Hierin kunt u keuzes toelichten en ervaringen delen die we mee kunnen nemen in het onderzoek.

Met een integraal veiligheidsplan zorgt Vlindar
voor een veilige werkplek.

Vlindar is het ingenieursadviesbureau van Nederland gespecialiseerd in veilig werken op en aan gebouwen. Vlindar ondersteunt bedrijven bij veilig werken op hoogte. Van advies over veiligheidsbeleid en risicomanagement, tot en met de aanbesteding, begeleiding en controle tijdens de uitvoeringsfase.

12.000 ongevallen gebeuren er per jaar door vallen van hoogte. Goed werkgeverschap begint met het zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar wat is veiligheid, waar moet veilig werken volgens de wet aan voldoen en hoe zorg je dat medewerkers ook daadwerkelijk veilig werken?

Vlindar geeft antwoord op het veiligheidsvraagstuk met een integraal veiligheidsbeleid.

 

Hoe veilig wil uw organisatie zijn?

Het aantal risico’s bij werken aan gebouwen neemt toe. Dat komt niet alleen door de complexiteit van het vastgoed, maar ook door de toegenomen gebruiksfunctie van het dak. Ook is er meer maatschappelijke aandacht voor veilig werken. Risicomanagement in het veiligheidsbeleid wordt steeds belangrijker. Een essentieel onderdeel van risicomanagement is het kennen van de belangrijkste risico’s.

Proactief risico’s managen en preventieve interventies zijn essentieel voor een goed veiligheidsbeleid. Het Safety Maturity Model is ontwikkeld om de stand van zaken op het gebied van veilig werken te bepalen en biedt aanknopingspunten voor verdere professionalisering.

Vlindar adviseert de organisatie over de huidige status en de gewenste verdere ontwikkeling ten opzichte van de groeidoelstellingen op het gebied van veilig werken op hoogte en op en aan het vastgoed. De ontwikkeling van het veiligheidsbeleid wordt gekenmerkt door vijf te onderscheiden niveaus.