Veilige-werkplek-op-hoogte-landelijk-onderzoek-gemeenten-Vlindar-Bouwstenen-voor-sociaal-2

Landelijk onderzoek naar Veilig werken op hoogte onder gemeenten

Kennisinstituut Vlindar doet onderzoek naar hoe gemeenten omgaan met het thema veilig werken op hoogte -op het vastgoed.

Het doel is landelijk inzicht te krijgen in hoe gemeenten omgaan met het thema Veilig werken op hoogte. Alle gemeenten van Nederland zijn gevraagd mee te doen met een korte enquête en een interview. Tijdens het interview kunnen gemeenten hun beleid toelichten en ervaringen delen.

Het onderzoek loopt tot voorjaar 2019.

Waarom meedoen?

  • Delen van kennis over Veilig werken op hoogte
  • Bijdragen aan een veilige werkomgeving (overheid laat zien hoe het moet)
  • Interview om kennis en ervaring te delen
  • Gratis inzicht (veiligheidskaart)
  • Kans om dit onderwerp breder te leren kennen (onderzoeksresultaten worden geanonimiseerd gedeeld met deelnemende gemeenten)
Nederlands onderzoek naar veilig werken op hoogte onder gemeenten - Vlindar Bouwstenen voor Sociaal

Vul de 5 korte vragen in en doe mee aan het onderzoek

1. Zijn er veiligheidsvoorzieningen op de daken in bezit van de gemeente?
 Ja, hekwerk Ja, kabelsysteem / ankerpunten Ja, met tijdelijke maatregelen Nee Deels wel, deels niet Weet ik niet

2. Zijn ze op orde (met andere woorden, worden de voorzieningen regelmatig gekeurd?)

3. Is er een actuele RI&E?

4. Zijn er duidelijke instructies voor de personen die op hoogte komen?
 Ja, ze zijn getraind Ja, er is een instructiekaart op locatie Ja, met regelmatige toolbox Dit leggen we vast bij onze contractpartners Nee Weet ik niet

5. Is er toezicht op het werken op hoogte?

Voornaam en achternaam*

Gemeente*

Functie

Telefoonnummer*

Uw e-mail*

Aanvullende informatie of vragen kunt u hier kwijt:

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Dana ZijlmansDana Zijlmans
Consultant
06 53 88 70 83


Contact

Vlindar Carin SchipperCarin Schipper
Consultant
06 10 55 08 20


Contact

Vlindar Hans Huizinga

Hans Huizinga
Consultant
06 26 90 09 97


Contact

Sergei Kraijer-VlindarSergei Kraijer
Safety engineer
085 303 13 41


Contact

Wat kunt u verwachten bij deelname aan het onderzoek?

Na het invullen van de 5 vragen-enquête op deze website (of telefonisch), wordt u benaderd om een afspraak te maken met een van onze consultants voor een interview over dit thema.

U krijgt als dank voor deelname een veiligheidskaart van het eigen gemeentehuis.

De algemene onderzoeksresultaten en conclusies worden uiteraard ook met u gedeeld.

Scope van het onderzoek

Wat wordt onder andere onderzocht:

  • Of en hoe gemeenten met het thema Veilig werken op hoogte bezig zijn
  • Of gemeenten een veiligheidsbeleid hanteren
  • Hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn
  • Of er op de daken van het gemeentelijk vastgoed veilig gewerkt kan worden

Meer informatie?
Wij beantwoorden graag uw vragen.

Bel ons op: +31 85 303 1341 of mail naar info@vlindar.com